Chuyên đề: “Chúng em cùng trải nghiệm sáng tạo với kiến thức liên môn  Toán – Lí – Tin”

Chuyên đề: “Chúng em cùng trải nghiệm sáng tạo với kiến thức liên môn Toán – Lí – Tin”

Lượt xem:

CHUYÊN ĐỀ TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN – LÍ – TIN Chủ đề: “Chúng em cùng trải nghiệm sáng tạo với kiến thức liên môn Toán – Lí – Tin” Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 9 tháng 10 năm 2020 của phòng GD&ĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm học 2020 -2021; Thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhà giáo, cán bộ... ...