Lê Thị Vân Hải
 • Lê Thị Vân Hải
 • C. Cán Bộ Quản Lý
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0948241459
 • lehainh@gmail.com
 • - Ngày thánh năm sinh: 07/08/ 1982
  - Trình độ chuyên môn: Đại học SP Sinh – KTNN.
  - Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp.
  *Quá trình công tác.
  - Từ tháng 9/ 2003 – tháng 12/ 2014: GV giảng dạy bộ môn Hóa – Sinh tại trường THCS Nguyễn Huệ - xã EaM’Nang - ČưM’gar – Đăk Lăk.
  - Từ tháng 10/ 2005 đến tháng 11/ 2014: Tổ trưởng tổ Sinh – Hóa – Thể Dục trường THCS Nguyễn Huệ - xã EaM’Nang - ČưM’gar – Đăk Lăk.
  - Từ tháng 10/ 2009 – tháng 12/ 2014: Trưởng ban TTND trường THCS Nguyễn Huệ - xã EaM’Nang - ČưM’gar – Đăk Lăk.
  - Từ ngày 22/12/ 2014 – Nay: Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Huệ - xã EaM’Nang - ČưM’gar – Đăk Lăk.
  * Thành tích đã đạt được:
  - Danh hiệu “ Nữ GVN – ĐVN” giai đoạn 2005 – 2009.
  - Từ năm 2010 đến 2014: Đạt CSTĐ cấp cơ sở.
  - Năm 2012 – 2013: Bằng khen cấp tỉnh.
  - Năm 2013 – 2014: Giải A giáo viên dạy giỏi môn Hóa học cấp huyện