Kế hoạch tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch các cuộc thi trong năm học 2021-2022

Kế hoạch các cuộc thi trong năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Chuyển trạng thái tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện từ ngày  11/10/2021

Chuyển trạng thái tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện từ ngày 11/10/2021

Lượt xem:

...
Kế Hoạch Tựu Trường Năm Học 2021-2022

Kế Hoạch Tựu Trường Năm Học 2021-2022

Lượt xem:

...
Trường THCS Nguyễn Huệ-Kết quả xếp loại hai mặt kỳ I năm học 2020-2021

Trường THCS Nguyễn Huệ-Kết quả xếp loại hai mặt kỳ I năm học 2020-2021

Lượt xem:

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HAI MẶT LỚP 6A1 VÀ KẾT QUẢ DANH HIỆU HSG-HSTT ...
Truong THCS Nguyễn Huệ-Tong kê XL hai mặt từ NH 2015-2016  đến NH 2019-2020

Truong THCS Nguyễn Huệ-Tong kê XL hai mặt từ NH 2015-2016 đến NH 2019-2020

Lượt xem:

Ket qua XL hai mat cac nam hoc ...
Trường THCS Nguyễn Huệ-Kết quả chất lượng 2 mặt năm học 2019-2020

Trường THCS Nguyễn Huệ-Kết quả chất lượng 2 mặt năm học 2019-2020

Lượt xem:

...
BGD-ĐT Hướng dẫn về chế độ cho điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ học kỳ 2 NH 2019-2020

BGD-ĐT Hướng dẫn về chế độ cho điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ học kỳ 2 NH 2019-2020

Lượt xem:

...
Bộ GD-ĐT- Hướng dẫn điều chỉnh giảm tải chương trình kỳ II-Năm học 2019-2020

Bộ GD-ĐT- Hướng dẫn điều chỉnh giảm tải chương trình kỳ II-Năm học 2019-2020

Lượt xem:

Dieu_chinh_chuong_trinh_ky_2_nam_hoc_2019-2020_01042020093747 ...
DANH SÁCH TÀI KHOẢN OFFICE 365 A1 CHO GIÁO VIÊN

DANH SÁCH TÀI KHOẢN OFFICE 365 A1 CHO GIÁO VIÊN

Lượt xem:

DS_O365_19032020100037 (1) ...
Công văn V/v cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch corona (lần 2)

Công văn V/v cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch corona (lần 2)

Lượt xem:

...
Công văn V/v cho phép HS nghỉ học phong chống dich corona

Công văn V/v cho phép HS nghỉ học phong chống dich corona

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »