Thông báo học trực tiếp

Thông báo học trực tiếp

Lượt xem:

...
Quyết định thành lập Hội đồng chọn sách Giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023

Quyết định thành lập Hội đồng chọn sách Giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức lựa chọn Sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Thông báo học trực tiếp

Thông báo học trực tiếp

Lượt xem:

...
Kế hoạch các cuộc thi trong năm học 2021-2022

Kế hoạch các cuộc thi trong năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn năm học 2021-2022

Kế hoạch chuyên môn năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trường

Kế hoạch thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trường

Lượt xem:

...
Chuyên đề: “Chúng em cùng trải nghiệm sáng tạo với kiến thức liên môn  Toán – Lí – Tin”

Chuyên đề: “Chúng em cùng trải nghiệm sáng tạo với kiến thức liên môn Toán – Lí – Tin”

Lượt xem:

CHUYÊN ĐỀ TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN – LÍ – TIN Chủ đề: “Chúng em cùng trải nghiệm sáng tạo với kiến thức liên môn Toán – Lí – Tin” Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 9 tháng 10 năm 2020 của phòng GD&ĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm học 2020 -2021; Thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhà giáo, cán bộ... ...
Trường THCS Nguyễn Huệ Tổng Hợp Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 6-Năm Học 2021-2022

Trường THCS Nguyễn Huệ Tổng Hợp Danh Mục Sách Giáo Khoa Lớp 6-Năm Học 2021-2022

Lượt xem:

...
Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Lớp 6

Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Lớp 6

Lượt xem:

...
Kế hoạch Thực hiện công tác sau khi học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5/2020

Kế hoạch Thực hiện công tác sau khi học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5/2020

Lượt xem:

...
Sở GD-ĐT Đắk Lắk: Hướng dẫn giáo dục hòa nhập NH 2019-2020

Sở GD-ĐT Đắk Lắk: Hướng dẫn giáo dục hòa nhập NH 2019-2020

Lượt xem:

HD_NHIEM_VU_-_KE_HOACH_CA_NHAN_GDHN_01112019084749 ...
Trang 1 / 3123 »