Tuyên truyền pháp luật và phòng chống Covid-19

Tuyên truyền pháp luật và phòng chống Covid-19

Lượt xem:

...
Phát động cuộc thi phòng chống tham nhũng

Phát động cuộc thi phòng chống tham nhũng

Lượt xem:

Nội dung cuộc thi Thể lệ cuộc thi ...
Kế Hoạch Chi Bộ Năm 2021

Kế Hoạch Chi Bộ Năm 2021

Lượt xem:

...
Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Của Chi Bộ Năm 2021

Chương Trình Kiểm Tra Giám Sát Của Chi Bộ Năm 2021

Lượt xem:

...
Phân Công Nhiệm Vụ Đảng Viên Năm 2021

Phân Công Nhiệm Vụ Đảng Viên Năm 2021

Lượt xem:

...
Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ” Một số vấn đề nâng cao sinh hoạt chi bộ”

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ” Một số vấn đề nâng cao sinh hoạt chi bộ”

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018

Lượt xem:

...
Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2016

Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2016

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, TT  CHI BỘ  TỔ DÂN PHỐ                       * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM —————  …………., ngày… tháng … năm 2016   PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NƠI CU TRÚ NĂM 2016 (Thực hiện theo Quy định 76/QĐ –TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị) Chi uỷ,Chi bộ khu phố ,ấp …………phường (xã,thị trân )………………… Có nhận xét về đồng chí ……………………………………………………như sau: 1/Bản thân và Gia... ...