Kế hoạch thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trường

Kế hoạch thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trường

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra nội bộ NH 2019-2020

Kế hoạch kiểm tra nội bộ NH 2019-2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra học kỳ II Năm học 2017-2018

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II Năm học 2017-2018

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …/KH-TH EaM’nang, ngày ….tháng … năm 2018 KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra học kì II, năm học 2017 – 2018 Căn cứ Công văn số 04/PGDĐT-KT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của PGD&ĐT huyệnCưM’gar về việc hướng dẫn chấm kiểm tra học kì... ...
Quyết định thành lập Ban giám khảo chấm kiểm tra KH I, năm học 2017-2018

Quyết định thành lập Ban giám khảo chấm kiểm tra KH I, năm học 2017-2018

Lượt xem:

PHÒNG GD ĐT CƯMGAR TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ   Số : 07/QĐ-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   EaM’nang, ngày 11  tháng 12  năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban giám khảo chấm kiểm tra học kì I năm học: 2017-2018   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ   Căn cứ điều 19 Điều lệ trường THCS được Bộ GD&ĐT... ...
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THI COI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THI COI KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

PHÒNG GDĐT CƯM’GAR BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THỊ Trường THCS Nguyễn Huệ COI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 Ngày MÔN TIẾT 6a1 6a2 6a3 6a4 7a1 7a2 7a3 7a4 8a1 8a2 8a3 8a4 9a1 9a2 9a3 9a4 9a5 18/12 NGỮ VĂN 1+2 Diệp Hồng(av) Hợi N.Yến Lệ Tịnh Bông Ánh Nghĩa Hiếu Bình Dung Đông Long Chi(av) Tình Nhung SINH HỌC 2 N.Yến Tịnh Lệ Long... ...
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT CƯM’GAR        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018   Ngày KT Buổi KT Lớp Môn KT Tiết Hình thức đề KT Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú 18/12 Thứ 2 Sáng 9 Ngữ văn 1+2 Tự Luận 90’... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...
Chuyên đề: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học NNLT Pascal

Chuyên đề: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học NNLT Pascal

Lượt xem:

Nội dung chuyên đề bạn có thể click vào các đường liên kết để xem hoặc tải về: + Tiến trình làm việc + Ôn thi HSG ngôn ngữ lập trình Pascal + Một số kinh nghiệm dạy học NNLT Pascal Ban Quản trị ...