Kế hoạch thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trường

Kế hoạch thi Thiết kế bài giảng điện tử cấp trường

Lượt xem:

...
Hướng dẫn Đăng ký tài khoản thi GIAO THÔNG THÔNG MINH

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản thi GIAO THÔNG THÔNG MINH

Lượt xem:

Khi vào trang web Giao thông thông minh trên màn hình trang chủ bạn hãy đăng ký 1 tài khoản trên Go. Trong màn hình đăng ký tài khoản mới của Mạng Việt Nam Go.vn có 2 lựa chọn: Bạn hãy chọn đăng ký tài khoản Giao thông thông minh: Màn hình đăng ký giao thông thông minh hiện ra, hãy làm theo các bước đăng ký theo như... ...
Tính sư phạm cho một bài giảng bằng Powerpoint

Tính sư phạm cho một bài giảng bằng Powerpoint

Lượt xem:

Hiện nay, việc dùng phần mềm PowerPoint (PPt) là khá phổ biến ở các cuộc hội họp, các cuộc Hội thảo chuyên môn, các lớp huấn luyện nghề của các đơn vị kinh tế…Đã có những cán bộ giảng Nghị quyết của Đảng cũng dùng PP. Điều này cho thấy tính ưu việt gần như tuyệt đối hiện nay của máy tính với phần mềm PP về mọi phương... ...