Sở GD-ĐT Đắk Lắk: V/v: Hướng dẫn thực hiện các khoản thu và chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết